Zápisy z jednání VV OSH

Přidán nový zápis ze dne 13.4.2022